PREVENTIEVE CONSERVERING

HR meter op locatie

Wat is preventieve conservering?

Preventieve conservering is erop gericht om de bewaaromstandigheden van een schilderij of andere kunstvoorwerpen zo te optimaliseren dat een restauratie in de toekomst voorkomen kan worden. De bewaaromstandigheden, ook wel omgevingsfactoren genoemd, zijn alle elementen die een kunstvoorwerp of een collectie omringen. Denk hierbij aan lichtintensiteit, temperatuur of relatieve vochtigheid. Deze elementen dienen geen slechte invloed op een kunstvoorwerp of collectie uit te oefenen. De invloed hiervan wordt vaak onderschat. Echter een groot deel van de schades die aan schilderijen ontstaan zijn het direct gevolg van slechte bewaaromstandigheden. Bekijk hier een overzicht aan voorbeelden van dit soort schades.

De ideale klimaatomstandigheden versus de realiteit

De meest optimale omstandigheden voor schilderijen zijn 16 – 18 graden Celsius met een relatieve vochtigheid tussen de 48 – 55% en dit constant, het hele jaar door. Ideale omstandigheden zijn echter vaak niet haalbaar. Musea bevinden zich bijvoorbeeld vaak in oude woonhuizen zonder centraal klimaatsysteem en ook in een particulier woonhuis, waarin wordt geleefd, gekookt, in- en uitgelopen zijn ideale omstandigheden vaak ver te zoeken. Waar wel op gelet kan worden is de plek waar het schilderij wordt opgehangen. Bijvoorbeeld niet op een muur waar de hele dag de zon op schijnt.
Verwarming of plaatselijke verwarming van bijvoorbeeld een doek kan het laten deformeren. Er ontstaan spanningen tussen verwarmde en niet verwarmde delen van het schilderij waardoor vervolgens schade kan ontstaan. Een schilderij plaatsen boven een radiator doet de relatieve luchtvochtigheid rond het schilderij enorm dalen waardoor doeken of panelen gaan krimpen en er eveneens veel schade kan ontstaan. Het is wel vaak mogelijk, door het bekijken van de situatie en aan de hand van metingen, kleine verbeteringen aan te brengen.


Op het gebied van de preventieve conservering kunnen wij advies geven voor wat betreft: klimaatapparatuur, licht, het voorkomen van biologische aantasting, het uitvoeren van (licht en klimaat) metingen, het regenereren en ijken van klimaatmeetapparatuur en behandelen van schilderijen door ze verbeterd in te lijsten en bij een doeken een achterkantbescherming aan te brengen. Een groot deel van beschadigingen aan schilderijen kunnen hierdoor voorkomen worden. Het verbeterd inlijsten wordt preservering genoemd. Volg de link om meer te weten te komen over het verbeterd inlijsten van schilderijen en het plaatsen van achterkantbeschermingen.