Invloed van omgevingsfactoren

Slechte omgevingsfactoren, ook wel bewaaromstandigheden genoemd zijn van grote invloed op het behoud van een schilderij voor de toekomst. Om goed in beeld te brengen wat hiervan de gevolgen zijn, volgt hieronder een opsomming met voorbeelden van aantastingen van schilderijen door bewaaromstandigheden per categorie.

schilfering ontstaan na een lekkage
Cupping
Crepering van de verflaag door dweilen

Invloed fluctuaties in relatieve vochtigheid

Lichtinvloeden

Verkleuring van het gele pigment uit de groene verflaag
Verkleuring blauw pigment
Opstaande verfdeeltjes ontstaan doordat het schilderij boven een radiatorpaneel hing

Invloed van fluctuaties in temperatuur

Slechte inlijsting

Zie voor een overzicht hiervan, de pagina schades aan schilderijen door een verkeerde inlijsting.

Hoekplooien

Invloed slechte spanning van de textiele drager

koffievlek
Nicotine-aanslag

Stof en vuil

Plaagdieren

Spinnen fecaliën
Spinnen eitjes
Uitvlieggaatjes van de houtwormkever
Houtwormkever in gaatje
Zilvervisjesvraat
Schimmel door craquelé

Schimmels

Schimmelgroei op insectenfecaliën
Schimmels groeien op vuil
Aantasting van het doek door oxiderende kopspijkers


Materiaal-invloed

Inrichting

Buitenschil gebouw

Deformatie van het doek door restauratieplakkers aan de achterzijde
Veilingnummers aangebracht met krijt, in dit geval op de voorzijde
Afdruk van luchtkussenfolie/noppenfolie in het vernis
Craquelé met schilfering ontstaan door ondeskundig uitspieën van een doek

Mensen

Roet van het schilderij verwijderen na aanleiding van een brand

Veiligheid & beveiliging

Hoe veel roet is vrijgekomen is zichtbaar door het proefje
Vandalisme

Alle hierboven genoemde voorbeelden zijn de meest voorkomende van de door ons vastgestelde schades, ongetwijfeld zullen er nog meer zijn. 
Omgaan met objecten (b.v. hanteren, transport, berging, exposeren) kan veel schade veroorzaken, niets doen echter ook.
Naast het conserveren en restaureren van kunstvoorwerpen is het voor het behoud en beheer van deze voorwerpen van evengroot belang dat de omgevingsfactoren geen slechte invloed kunnen uitoefenen waardoor conservering en restauratie na verloop van tijd opnieuw noodzakelijk wordt. Algemene adviezen over het behoud en beheer van kunstvoorwerpen kunt u vinden op de pagina beheer en behoud van schilderijen.