Title Image

Arnout Colnot

Arnout Colnot

Bij het schilderij van Arnout Colnot zijn er veel beschadigingen en lacunes in de verflaag aanwezig waarbij de onderliggende drager zichtbaar is. De lacunes zijn in het verleden geheel en/of gedeeltelijk overschilderd waarbij veel van de originele verflaag eveneens werd bedekt. Deze overschilderingen weken af in kleur en structuur van de originele omringende olieverflaag. Bij de restauratie van het schilderij hebben wij het vergeelde vernis en de storende overschilderingen verwijderd. De lacunes in de verflaag zijn gevuld en de structuur is in overeenstemming gebracht met die van de originele verflaag. Nadat een stabiele tussenvernis is aangebracht zijn de vullingen geretoucheerd en is het schilderij op conserverende wijze ingelijst.

Overzicht voorzijde met tussenvernis en vullingen
Overzicht halverwege vernisafname
Overzicht eindresultaat