Belang van documentatie

Conditiebeschrijving voorafgaand aan restauratie

Als u door ons atelier een schilderij laat restaureren wordt de gehele behandeling van begin tot eind gedocumenteerd in woord en beeld. Deze transparantie en helderheid tegenover onze klant is voor ons van groot belang en maakt inzichtelijk waarom en hoeveel tijd wij besteden aan de restauratie.
Van het schilderij wordt een conditiebeschrijving gemaakt voorafgaand aan de restauratie. De toestand wordt in kaart gebracht van de drager, de grondering, de verflaag, vernislaag en de lijst. Aan de hand van de toestandbeschrijving wordt een behandelplan met offerte opgesteld. Deze wordt met u gedeeld zodat u een duidelijk beeld heeft van de toestand van het schilderij, de keuzes die wij maken en waarom een dergelijke behandeling noodzakelijk is.

fotostudio restauratie atelier
Digitale spiegelreflex camera Nikon D850.

Fotografie studio

Ons atelier beschikt over een eigen, grote fotostudio waar wij de schilderijen voor, tijdens en na behandeling fotograferen. Schilderijen worden gefotografeerd in daglicht, strijklicht, ultravioletlicht en infrarood. Schades aan het oppervlak laten wij ook zien met gedetailleerde macro-opnamen. Hierdoor krijgt u een goed beeld van de schades en het daaruit voorvloeiende behandelingsvoorstel.
De camera die wij gebruiken is een Nikon D850 met een Nikon AF-S 24-70mm f/2.8 objectief en Nikon AF-S 105mm f/2.8G Micro objectief voor macro-opnamen. Dit zijn foto’s met een zeer hoge resolutie die ook voor publicatie of uitvergroting gebruikt kunnen worden.

Waarom zulke uitgebreide documentatie?

Dit heeft een drietal redenen. Zoals bovenstaand al uitgelegd, is het voor ons erg belangrijk dat onze klanten weten wat er met hun schilderij aan de hand is en dat het duidelijk is waarom wij een zekere behandeling voorstellen en hoe we deze precies gaan uitvoeren. Klanten laten hun kostbare bezit hierdoor met een vertrouwd gevoel bij ons achter.
De restauratoren werken verder volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door de European
Confederation of Conservator-Restorers Organisations. Het documenteren van de restauraties valt hier ook onder. Vraag daarom altijd aan uw restaurator of zij een restauratieverslag maken. Een professionele restaurator maakt deze namelijk altijd.

Ook is een schilderij eigendom van vaak vele generaties. Hun levensloop is langer, en was vaak al langer, dan dat een mens ooit kan bereiken. Als restaurator werk je mee aan het behoud van hun toekomst en ben je vaak niet de eerste en ook niet laatste die het schilderij zal behandelen. De huidige generatie schilderijenrestauratoren ervaart het als een gemis dat het vaak niet precies bekend is met wat  voor middelen en methoden een restauratie in het verleden is uitgevoerd. Het gedetailleerd  documenteren van de restauratie is namelijk pas vanaf eind jaren ’80 in opkomst. Voor toekomstige restauratoren is het daarom heel handig dat zij wel weten wat voor behandeling het schilderij in het verleden door ons heeft gehad en welke materialen daarbij zijn gebruikt.