KENNISBANK

Informatie omtrent restauratie

In onze kennisbank vindt u informatie over het restaureren, maar ook over bijvoorbeeld het vervoeren of het bewaren van schilderijen. Hieronder alle onderwerpen:

Als de textiele drager van een schilderij in een slechte staat verkeerd, dient deze behandeld te worden. De drager kan door ernstige beschadiging, ouderdom en/of klimaatinvloeden v

Preventieve of passieve conservering: Het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is een zo optimaal mogelijke omgeving te scheppen voor het bewaren van voorwerpen.

Als u door ons atelier een schilderij laat restaureren wordt de gehele behandeling van begin tot eind gedocumenteerd in woord en beeld. Deze transparantie en helderheid tegenover o

De berging van schilderijen of collecties is zeer afhankelijk van de beschikbare ruimte en het soort schilderijen of collectie. De beschikbare ruimten zoals zolders, kelders enzovo

Probeer besmetting door houtworm en aantasting door andere insecten te voorkomen. Over het algemeen voelen insecten zich prettig in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid. Een

De enige opleiding in Nederland tot schilderijenrestaurator is aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende een relevante bachelor-opleiding van drie jaar dient de Minor Conservati

De aanslag van rookwaren en haarden tasten op den duur de vernislaag aan of, bij het ontbreken van een vernislaag, de verflaag. De geelbruine aanslag van rookwaren (teer) houdt sto

Schimmel groeit op alles waar voedingsstoffen aanwezig zijn, dit kunnen ook licht vervuilde gladde oppervlakten zijn zoals glas, plastic, vernis, verf enzovoort. Vrijwel alle organ

Stof en vuil bestaan overwegend uit organische deeltjes, deze trekken vocht en insecten aan en zijn een goede voedingsbodem voor schimmels. 
Het verstoffen van de achterzijde v

Veiligheid en een goede beveiliging behoren ook onder het behoud van kunstwerken, evenals brandalarmering en -blussers en een calamiteitenplan.
 Een calamiteitenplan is in de eer

Wanneer u zelf uw kunstwerk transporteert kunt u deze het beste inpakken in luchtkussenfolie en tape. Plak het tape niet vast op de lijst, spieraam of achterzijde van het schilderi