schilderij verzekeren vandalisme schade

Veiligheid & beveiliging

Veiligheid en een goede beveiliging behoren ook onder het behoud van kunstwerken, evenals brandalarmering en -blussers en een calamiteitenplan.
 Een calamiteitenplan is in de eerste plaats bedoeld voor de veiligheid van mensen. Voor het beheren van collecties dient een onderdeel aan het plan te worden toegevoegd. De functie van dit onderdeel is om de schade aan de kunstwerken zoveel mogelijk te beperken. Een calamiteitenplan voor collecties is een onderdeel van de passieve conservering, de waarde ervan wordt pas duidelijk tijdens en na een calamiteit. Voorbeelden van calamiteiten zijn brand, waterschade door lekkages, schimmel explosies enzovoort. Hoe zijn kunstwerken te beheren en behouden tijdens en na een calamiteit? Het is goed om daar van tevoren over na te denken en afspraken te maken. Het maken van een calamiteitenplan is een ingewikkelde, maar niet te onderschatten, zaak.

Een schilderij verzekeren

Waardevolle kunstwerken vallen niet zonder meer onder een inboedelverzekering waardoor in sommige gevallen een aparte verzekering dient te worden afgesloten. Vraag uw verzekeringsadviseur hoe u uw kunstobjecten het best kunt verzekeren. Dit is namelijk afhankelijk van de taxatiewaarde en de hoeveelheid kunstobjecten in uw verzameling.

Uw schilderij in ons atelier

Wanneer u besluit het kunstwerk te vervoeren en het een periode in ons atelier achter te laten, zorgt u zelf voor een verzekering (indien gewenst) en dient u dit te melden bij uw verzekeringsadviseur. U kunt daarbij aangeven dat wij zeer goed beveiligd zijn, desgewenst sturen wij uw assuradeur een kopie van een recent beveiligingscertificaat. Ons atelier is geklimatiseerd en heeft alarmopvolging.