CONSERVERING EN RESTAURATIE

Verwijderen van nicotine-aanslag
 
Het verwijderen van oppervlaktevuil van het schilderij “Landschap met ruiter” door Max Beckmann (Singer Museum Laren).

Conservering

Naast preventieve conservering, conserveren en restaureren wij schilderijen, van oude kunst tot en met moderne en hedendaagse kunst die elk hun eigen uitdagingen hebben. Met conservering wordt bedoeld, alle behandelingen die noodzakelijk zijn om het schilderij voor de toekomst te behouden.

Behandelingen:

Oppervlaktevuil verwijderen met behulp van sponsjes. Het betreffende schilderij van Jan Sluijters is gevoelig voor waterige oplosmiddelen waardoor een droogreinigingstechniek wordt gebruikt.
Het vastzetten van losse verfdeeltjes bij het schilderij “Dame met perzik” geschilderd door Leo Gestel (particuliere collectie).
Detail van een gehechte scheur met behulp van bruggetjes en thermoplastische lijm.
Het planeren van opstaande verf bij een schilderij van Anton Rooskens (particuliere collectie).

Restauratie

Onder restauratie vallen alle behandelingen die een esthetische verbetering teweeg brengen maar die niet per se noodzakelijk zijn voor het behoud van het schilderij.

Behandelingen:

voor behandeling
tijdens behandeling
na behandeling

Reversibiliteit

Alle behandelingen die aan schilderijen worden uitgevoerd, zijn reversibel waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van reversibele materialen. Dat betekent dat een behandeling altijd weer ongedaan kan worden gemaakt zonder hierbij het schilderij aan te tasten.

 
 

Natuurlijke veroudering en intentie van de kunstenaar

Aan een schilderij kan van alles mankeren, van eenvoudige beschadigingen tot ernstige aantastingen. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen wat onbedoeld aan een schilderij ontstaan of veranderd is, en de keuzes van de kunstenaar. Keuzes van een kunstenaar dienen te worden gerespecteerd. Indien bijvoorbeeld een kunstenaar heeft gekozen om zijn schilderij niet te vernissen, zal nooit een vernislaag aangebracht worden omdat dan de intentie van de kunstenaar wordt aangetast. 
Schilderijen verouderen en ondergaan ook normale verouderingsprocessen, zoals onder andere het ontstaan van ouderdomscraquelé en het transparant worden van verflagen [voeg link naar pagina in]. Ook veranderingen van de verfstructuur door de toegepaste materialen of technieken van een kunstenaar, zoals onder andere rimpeling van de verf. Dit zijn verschijnselen die geaccepteerd dienen te worden als de kenmerken van een het normale verouderingsproces.

 

 
 
Details van een allegorie geschilderd door Gerard Sanders (1702-1767).
De witte gedeelten zijn vullingen die zijn aangebracht in lacunes in de verflaag. De rechterzijde toont het detail van de schildering na behandeling.