MICROKLIMAATLIJST

Portret van Frances Deveraux, geschilderd door Anthony van Dyck (particuliere collectie)

De microklimaatlijst

Voor kwetsbare schilderijen kunnen wij een microklimaatlijst vervaardigen. Schilderijen die hiervoor in aanmerking komen zijn onder andere ongeverniste werken, verflagen waarin cadmiumdegradatie is ontstaan of schilderijen die vaak op bruikleen gaan en dus veel getransporteerd worden. Bij een microklimaatlijst wordt een schilderij achter museumglas geplaatst en luchtdicht ingelijst. Hiermee wordt bescherming geboden tegen de invloed van ultravioletlicht en fluctuaties in relatieve vochtigheid. Dit is tevens een beschermende maatregel tegen trillingen, het vormen van een laag oppervlaktevuil op (ongeverniste) schilderijoppervlakken en het voorkomt mechanische beschadigingen.

De achterzijde van de bijbehorende schilderijlijst wordt aangepast om het schilderij luchtdicht te kunnen inlijsten. Als bescherming aan de voorzijde wordt speciaal gelaagd glas toegepast met een coating die spiegeling minimaliseert en bescherming biedt tegen ultraviolette straling. Microklimaatlijsten geven een zeer stabiele omgeving voor schilderijen en zullen hun werking lang behouden mits er geen grote temperatuurstijgingen (bijvoorbeeld door direct zonlicht op de voorzijde) of -dalingen voorkomen.

Schilderijen kunnen niet zonder meer in een microklimaatlijst worden ingelijst. Het schilderij, de lijst en overige materialen dienen enkele weken onder optimale klimaatomstandigheden (20°C en RH 50%) te zijn ondergebracht. Ook mag er op of aan het schilderij geen stof en vuil aanwezig zijn.