opleiding tot restaurator universiteit van amsterdam

Opleiding

De enige opleiding in Nederland tot schilderijenrestaurator is aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende een relevante bachelor-opleiding van drie jaar dient de Minor Conservation and Restoration of Cultural Heritage gevolgd te worden. Hierna worden succesvolle kandidaten middels een sollicitatieprocedure tot de Master Conservation and Restoration of Cultural Heritage toegelaten, waarvan Schilderijen één van de disciplines is. Elke twee jaar start de opleiding met een nieuwe groep studenten. De opleiding is in het Engels.

Schilderijen waaraan studenten gedurende de Master mogen werken (collectie: Amsterdam Museum)
Docente Emilie Froment begeleidt studenten

Na de Master volgt een tweejarig Post-Initieel Traject waarin de student stages bij musea of particuliere ateliers loopt om meer praktijkervaring op te doen. Na het succesvol voltooien van dit traject kan de student als schilderijenrestaurator van start.

Opleidingen: