Boekel & Van der Knaap

Boekel & Van der Knaap is gespecialiseerd in het conserveren en restaureren van schilderijen en beschilderde objecten, van oude tot moderne en hedendaagse kunst. Wij werken voor musea, bedrijfscollecties, galeries, privéverzamelaars, overheidsinstanties en particulieren in binnen- en buitenland.
Schilderijen worden behandeld volgens de laatste wetenschappelijke inzichten met zo min mogelijk interventies en met respect voor de authenticiteit van de kunstenaar.

Hierbij gebruiken wij reversibele materialen en technieken en werken volgens de richtlijnen van de European Confederation of Conservator-Restorers Organisations, E.C.C.O. Ethische code.

Wij staan bekend om onze helderheid en transparantie, korte lijnen en de complete kennis die wij bezitten op theoretisch gebied en in de praktijk. Deze kennis geven wij graag door. Jaarlijks begeleiden wij restauratoren in opleiding uit binnen- en buitenland gedurende hun praktijkstages.

Retoucheren Koning Willem III

Restauratie Atelier

Ons atelier met twee verdiepingen is professioneel ingericht, optimaal geklimatiseerd, zeer goed beveiligd, beschikt over een depot en is toegerust met apparatuur die voor restauratiewerkzaamheden en gedegen onderzoek noodzakelijk zijn. Er is ruimte voor groot formaat schilderijen.


Naast het conserveren en restaureren van schilderijen kunt u bij ons ook terecht voor wetenschappelijk onderzoek, behandelingsvoorstellen, conditierapporten, bereddering en afhandeling van calamiteiten, schaderapporten, collectie management, verbeterde inlijstingen, microklimaatlijsten en advisering over klimaat, licht, berging en transport.

Wij zijn een modern en milieubewust atelier die onze afdruk op deze aarde proberen te verkleinen. Daarom maken wij zoveel mogelijk gebruik van duurzame chemicaliën en recyclebare materialen en technologieën om de impact op energie en natuurlijke hulpbronnen zo klein mogelijk te houden.

Bent u geen restaurator op betreffend vakgebied dan raden wij het sterk af om zelf uw schilderij te restaureren. Elk jaar krijgen wij meerdere schilderijen voor onderzoek die onvakkundig ...

De berging van schilderijen of collecties is zeer afhankelijk van de beschikbare ruimte en het soort schilderijen of collectie. De beschikbare ruimten zoals zolders, kelders enzovoort zijn qua omgevingsfactoren ...

Veiligheid en een goede beveiliging behoren ook onder het behoud van kunstwerken, evenals brandalarmering en -blussers en een calamiteitenplan.
 Een calamiteitenplan is in de eerste plaats bedoeld ...

De enige opleiding in Nederland tot schilderijenrestaurator is aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende een relevante bachelor-opleiding van drie jaar dient de Minor Conservation and Restoration of Cultural Heritage ...

Preventieve of passieve conservering: Het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is een zo optimaal mogelijke omgeving te scheppen voor het bewaren van voorwerpen. ...

Stof en vuil bestaan overwegend uit organische deeltjes, deze trekken vocht en insecten aan en zijn een goede voedingsbodem voor schimmels. 
Het verstoffen van de achterzijde van een schilderij ...

Als de textiele drager van een schilderij in een slechte staat verkeerd, dient deze behandeld te worden. De drager kan door ernstige beschadiging, ouderdom en/of klimaatinvloeden verzwakt raken waardoor ...

Schimmel groeit op alles waar voedingsstoffen aanwezig zijn, dit kunnen ook licht vervuilde gladde oppervlakten zijn zoals glas, plastic, vernis, verf enzovoort. Vrijwel alle organische stoffen kunnen ...

Onderhoud en het beheersen van de bewaaromstandigheden vertragen de materiële achteruitgang van schilderijen, beschilderde objecten en andere kunstvoorwerpen. Achteruitgang gaat sneller dan men vermoedt, ...

Als u door ons atelier een schilderij laat restaureren wordt de gehele behandeling van begin tot eind gedocumenteerd in woord en beeld. Deze transparantie en helderheid tegenover onze klant is voor ons van groot belang en maakt inzichtelijk ...

Wanneer u zelf uw kunstwerk transporteert kunt u deze het beste inpakken in luchtkussenfolie en tape. Plak het tape niet vast op de lijst, spieraam of achterzijde van het schilderij maar zorg ervoor dat ...

Probeer besmetting door houtworm en aantasting door andere insecten te voorkomen. Over het algemeen voelen insecten zich prettig in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid. Een rustige, donkere en ...

De aanslag van rookwaren en haarden tasten op den duur de vernislaag aan of, bij het ontbreken van een vernislaag, de verflaag. De geelbruine aanslag van rookwaren (teer) houdt stof vast waardoor een ...