schimmel schilderij restauratie conservering

Schimmel

Schimmel groeit op alles waar voedingsstoffen aanwezig zijn, dit kunnen ook licht vervuilde gladde oppervlakten zijn zoals glas, plastic, vernis, verf enzovoort. Vrijwel alle organische stoffen kunnen onder bepaalde omstandigheden een voedingsbodem zijn voor schimmels. De uitwerpselen van insecten zijn een zeer goede voedingsbodem voor schimmels. De uitwerpselen (fecaliën) kunnen eenvoudig op de verf- of vernislaag terechtkomen en hebben van zichzelf een sterk aantastende werking.
 Schimmel heeft verschillende verschijningsvormen van duidelijk zichtbaar tot vrijwel onzichtbaar. Grote witte pluizen zijn duidelijk te herkennen, kleine stipjes in het vernis niet. Op het linnen aan de achterzijde van een schilderij kunnen vele schimmelplekken aanwezig zijn zonder dat deze duidelijk zichtbaar zijn. De aanwezigheid van deze schimmels kan gecontroleerd worden met behulp van een goede lamp onder strijklicht.


Bij een relatieve luchtvochtigheid boven de 65% ontwikkelen schimmelsporen zich tot schimmels, na ontwikkeling kunnen schimmels doorgroeien in een omgeving met een lagere relatieve luchtvochtigheid. De schimmeldraden zijn in staat andere voorwerpen te besmetten door, na te zijn afgebroken en op een andere plek terechtkomend, door te groeien. Schimmels vormen sporen die door luchtverplaatsing verspreiden waardoor, in een gesloten te vochtige ruimte, een “epidemie” kan ontstaan. 
Schimmels zijn in staat vernis, verf, doek en hout aan te tasten. Een vervuild schilderdoek (linnen, katoen, jute enz.) kan een bron voor schimmelgroei zijn. Ook wateroplosbare lijmen die onder andere gebruikt worden als eerste laag voor het gronderen en als adhesief bij bedoekingen zijn een goede voedingbodem voor schimmels.


De bestrijding van schimmels is niet eenvoudig en is afhankelijk van hetgeen wat besmet is. 
Neem snel contact met ons op wanneer u schimmel vermoedt en isoleer het object.
Om schimmelgroei te voorkomen is het van belang dat kunstvoorwerpen ontdaan worden van vuil, hiervoor is een periodieke controle noodzakelijk.
Pas op: sommige schimmels zijn gevaarlijk voor mensen, ventileer de ruimte of zuig de lucht af naar buiten. Draag handschoenen en een goed mondmasker. Gebruik geen gewone stofzuiger, de schimmelsporen gaan door het filter heen en worden zo de ruimte ingeblazen.

PAS OP!

Sommige schimmels zijn gevaarlijk voor mensen, ventileer de ruimte of zuig de lucht af naar buiten. Draag handschoenen en een goed mondmasker. Gebruik geen gewone stofzuiger, de schimmelsporen gaan door het filter heen en worden zo de ruimte ingeblazen.