Begrippenlijst

Preventieve of passieve conservering:

Het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is een zo optimaal mogelijke omgeving te scheppen voor het bewaren van voorwerpen.

Voorbeelden: de luchtvochtigheid optimaliseren door ont- en bevochtigingsapparatuur.

Preservering:

Het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is verval van een voorwerp te verhinderen, waarvan men de zekerheid heeft dat het binnen afzienbare tijd zal gaan optreden.

Voorbeelden: de inlijsting van een schilderij verbeteren en het aanbrengen van een zuurvrije achterkant bescherming. Meer informatie over verbeterde inlijsting.

Conservering:

Het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is de toestand van een voorwerp te stabiliseren, geconstateerd verval tegen te gaan of verval van een voorwerp te verhinderen waarvan men de zekerheid heeft dat het binnen afzienbare tijd zal gaan optreden.

Voorbeelden: vastzetten losse verfschilfers en houtwormbestrijding.

Restauratie:

Het geheel van handelingen en het daaraan voorafgaande onderzoek om een beschadigd of een gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp in oorspronkelijke of een andere, van te voren gedefinieerde toestand terug te brengen.

Voorbeelden: het verwijderen van vergeelde vernis en het retoucheren van beschadigingen in de verflaag.

Retoucheren Koning Willem III
Retoucheren van het Portret van Koning Willem III. (afkomstig uit een privécollectie)