CONSERVERINGSMANAGEMENT

Voor wie

Voor diverse musea, gemeenten, kerkelijke instanties en bedrijfscollecties hebben wij het behoudsplan ontwikkeld voor de schilderijencollecties in hun bezit. Een schilderijencollectie dient namelijk op een andere manier benaderd te worden dan een enkel schilderij. Het is vaak niet in een oogopslag te zien hoe een collectie ervoor staat en hoe deze te behouden en te onderhouden. Dit ligt aan de hoeveelheid objecten, de locatie(s), het soort objecten (oud, modern, groot, klein, panelen, doeken enz.) en de conditie van de objecten.

Met een projectmatige aanpak brengen wij de conditionele status van een collectie in kaart door het inventariseren van de materiële toestand van elk schilderij, de “quickscan”. Aan de hand van de uitkomsten en onze bevindingen wordt een advies gegeven voor het te volgen conserveringsbeleid. Voor nog niet eerder geïnventariseerde collecties is dit tevens een nulmeting. De collecties hoeven niet alleen schilderijencollecties te zijn, het kunnen ook gemengde collecties zijn. Wij werken nauw samen met andere restauratiedisciplines zoals papier-, meubel- en textielrestauratoren.

Hoe gaan wij te werk?

Eerste inventarisatie

Het traject bestaat uit een eerste contact waardoor wij een globaal overzicht krijgen van het geheel. Bij dit eerste bezoek geven wij een advies hoe de collectie dient te worden aangepakt en wanneer noodzakelijk hoe de omgevingsfactoren verbeterd dienen te worden. Het heeft namelijk geen zin om een object te conserveren dat door slechte bewaaromstandigheden beschadiging heeft opgelopen, als het object weer in dezelfde omstandigheden wordt teruggeplaatst. Voor adviezen over de omgevingsfactoren zullen wij een aantal metingen verrichten om de temperatuur en relatieve vochtigheid te bepalen. De omgevingsfactoren zijn onlosmakelijk verbonden met de condities van objecten, het is onze taak u te adviseren hoe de collectie te beschermen voor verval.

Quickscan en nulmeting

Een volgende stap is de conditie in kaart brengen van de schilderijen in de collectie. Hiervoor gebruiken wij zelf ontwikkelde conditieformulieren in PDF bestandsformaat. Hierbij kijken wij naar de drager, grondering, verflaag, vernis en de lijst. Apart wordt aangegeven of er biologische aantasting aanwezig is, of het schilderij tentoon gesteld kan worden in de huidige staat en of en hoe het op transport kan. Daarnaast wordt een geschat aantal uren gegeven voor de preservering, conservering en restauratie van elk schilderij.

Biologisch aangetaste objecten worden direct geïsoleerd en dienen vervolgens zo snel mogelijk behandeld te worden. Actieve schimmels en houtworm dienen onmiddellijk bestreden te worden omdat het directe aantasting van een object veroorzaakt en omdat er gevaar voor besmetting van andere objecten in de collectie bestaat. Sommige van de op objecten voorkomende schimmelsoorten zijn ook gevaarlijk voor mensen. Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u schimmel of houtworm denkt te constateren.
Uit alle gegevens maken wij een conserverings-prioriteitenlijst in rapportvorm. Zo wordt meteen duidelijk welke schilderijen het meest urgent behandeld dienen te worden en hoeveel tijd dit in beslag zal nemen. Andere aanvullende adviezen betreffen onder andere: klimaat (vocht en temperatuur), licht en verlichting, inrichting, opbergsystemen, schilderijenrekken, ophangsystemen, zuurvrije en oplosmiddelenvrije materialen.


Vervolgstappen

Aan de hand van ons rapport met adviezen kunnen vervolgstappen worden ondernomen in de mate van urgentie. Vaak voeren wij op locatie de preservering uit. Dit houdt in dat de schilderijen op locatie worden uitgelijst, stofvrij gemaakt en verantwoord zullen worden ingelijst. Voor schilderijen op doek zal een achterkantbescherming worden aangebracht. Schilderijen die in aanmerking komen voor verdere conservering of restauratie worden op ons atelier behandeld en krijgen een uitvoeriger behandelingsvoorstel voor aanvang van de werkzaamheden.