Title Image

Kennisbank

Belang van documentatie

Als u door ons atelier een schilderij laat restaureren wordt de gehele behandeling van begin tot eind gedocumenteerd in woord en beeld. Deze transparantie en helderheid tegenover onze klant is voor ons van groot belang en maakt inzichtelijk

Begrippenlijst

Preventieve of passieve conservering: Het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is een zo optimaal mogelijke omgeving te scheppen voor het bewaren van voorwerpen.

bedoeken en randbedoeken

Bedoeken en randbedoeken

Als de textiele drager van een schilderij in een slechte staat verkeerd, dient deze behandeld te worden. De drager kan door ernstige beschadiging, ouderdom en/of klimaatinvloeden verzwakt raken waardoor

Insecten

Probeer besmetting door houtworm en aantasting door andere insecten te voorkomen. Over het algemeen voelen insecten zich prettig in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid. Een rustige, donkere en

schimmel schilderij restauratie conservering

Schimmel

Schimmel groeit op alles waar voedingsstoffen aanwezig zijn, dit kunnen ook licht vervuilde gladde oppervlakten zijn zoals glas, plastic, vernis, verf enzovoort. Vrijwel alle organische stoffen kunnen

opleiding tot restaurator universiteit van amsterdam

Opleiding

De enige opleiding in Nederland tot schilderijenrestaurator is aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende een relevante bachelor-opleiding van drie jaar dient de Minor Conservation and Restoration of Cultural Heritage