Title Image

Advies

Belang van documentatie

Als u door ons atelier een schilderij laat restaureren wordt de gehele behandeling van begin tot eind gedocumenteerd in woord en beeld. Deze transparantie en helderheid tegenover onze klant is voor ons van groot belang en maakt inzichtelijk

Begrippenlijst

Preventieve of passieve conservering: Het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is een zo optimaal mogelijke omgeving te scheppen voor het bewaren van voorwerpen.

bedoeken en randbedoeken

Bedoeken en randbedoeken

Als de textiele drager van een schilderij in een slechte staat verkeerd, dient deze behandeld te worden. De drager kan door ernstige beschadiging, ouderdom en/of klimaatinvloeden verzwakt raken waardoor

opleiding tot restaurator universiteit van amsterdam

Opleiding

De enige opleiding in Nederland tot schilderijenrestaurator is aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende een relevante bachelor-opleiding van drie jaar dient de Minor Conservation and Restoration of Cultural Heritage

schilderij opslaan

Berging

De berging van schilderijen of collecties is zeer afhankelijk van de beschikbare ruimte en het soort schilderijen of collectie. De beschikbare ruimten zoals zolders, kelders enzovoort zijn qua omgevingsfactoren

schilderij verzekeren vandalisme schade

Veiligheid & beveiliging

Veiligheid en een goede beveiliging behoren ook onder het behoud van kunstwerken, evenals brandalarmering en -blussers en een calamiteitenplan.
 Een calamiteitenplan is in de eerste plaats bedoeld