Restauratie atelier Boeijink, Boekel, Van der Knaap Schilderijenrestauratie te Haarlem

Hulp bij een calamiteit (o.a. brandschade, roet aanslag, waterschade, schimmels)


Ons atelier beschikt over de expertise om, op zeer korte termijn, de schade aan uw schilderij vast te stellen en maatregelen te treffen waardoor de vervolgschade kan worden verminderd.
De wetgever heeft bepaald dat deze zogenaamde "bereddering" vergoed wordt door uw verzekeringsmaatschappij.
Ten behoeve van de schadeafhandeling bij uw verzekeringsmaatschappij kunnen wij voor u een schaderapport opstellen.

Onze adres en telefoonnummers
Wij werken nauw samen met restauratoren van andere disciplines en kunnen desgewenst op korte termijn een team samenstellen.

Voorbeelden van calamiteiten
 • 24 schilderijen met aantasting door roet, hitte, gesmolten kunststoffen en verhoogde relatieve luchtvochtigheid, particuliere collectie Den Haag 2016
 • 15 blazoenen en 3 wandschilderingen, aantasting door vervuild bluswater en verhoogde relatieve luchtvochtigheid, herensociëteit Trou moet Blycken Haarlem 2014
 • 10 schilderijen, aantasting door poeder uit ABC brandblusser, particuliere collectie 2013
 • 22 schilderijen, roet-, hitte- en bluswaterschade, museum bruikleencollectie
  Duitsland 2012
 • 2 schilderijen, waterschade door lekkage dak van atelier beeldend kunstenaar, Amsterdam 2010 (zie pagina waterschade schilderijen)
 • Acht schilderijen, rookschade (aanslag van roet op voor- en achterzijde) door brand in keuken particulier, Leiden 2010
 • Groot 17de eeuws schilderij, ernstige aantasting vernis, verflaag en grondering door lekkage heet water, particuliere collectie 2009 (zie pagina waterschade schilderijen)
 • Plafondschildering, waterschade door lekkende klimaat apparatuur museum, Amsterdam 2009 (zie pagina waterschade schilderijen)
 • Twee schilderijen van Armando, water- en brandschade bij een brand in de Elleboogkerk, Amersfoort 2007 (zie pagina restauratie schilderijen Armando)
 • Modern schilderij, op de snelweg terechtgekomen waardoor deze ernstig is beschadigd waaronder veel deformaties, Noord-Holland 2005 (foto)
 • Plafondschildering, waterschade door overlopende dakgoot, Amsterdam 2005 (zie onderstaande foto's)
Deze objecten zijn in ons atelier behandeld. Bij vrijwel alle voorbeelden is op locatie gewerkt voor het beredderen en transport klaarmaken van de objecten.


Waterschade aan een plafond schilderij

Als een schilderij op doek nat geworden is zal deze langzaam en gecontroleerd moeten worden gedroogd.
Als droging ongecontroleerd plaatsvindt dan zal de verflaag, door ruimtegebrek vanwege het krimpen van het doek, loslaten en verloren gaan. Door adequaat ingrijpen kan dit proces worden geremd waardoor de uiteindelijke schade aanzienlijk minder zal zijn.

Achterzijde plafond schilderij, natte plekken in linnen doek
Door regenwater lekkage natgeworden doek.

Opspanning van nat schilderij in spanraam
Het schilderij is voordat deze droog werd van het vaste raam gehaald en in een tijdelijk spanraam gemonteerd om onder spanning gecontroleerd te kunnen drogen.
Restauratie atelier
Tingietersweg 87
2031 ER Haarlem

+31 (0)23 5514993
atelier@schilderijenrestaurator.nl
schilderijenrestaurator.nl

Locatie/routes »


Social Media

Schilderijen restauratie atelier op Facebook  Schilderijen restauratie atelier op Instagram  Schilderijen restauratie atelier op LinkedIn
rodelijn