Boeijink, Boekel, Van der Knaap - schilderijenrestauratie te Haarlem
 voorpagina schilderijenrestauratie  Restauratie en conservering Preventieve conservering (licht, vocht, temperatuur, stof, schimmels enz.)Conserverings management en behoud van collecties Restauratie atelier bedrijfsgegevens: adres, route, KvK nr.  formulier voor vragen en opmerkingen
   
 
   
 
 
Actuele zaken


2017, Particuliere collectie
Abraham Storck, Zeegezicht

Het schilderij van Abraham Storck is in zijn geheel gerestaureerd. Hierbij is een oppervlaktevuillaag verwijderd en een vergeeld vernis. Na de vernisafname bleek dat in het verleden veel overschilderingen met retouches waren aangebracht om het craquelé te verhullen. Voor de restauratie waren deze retouches door de dikke, vergeelde vernislaag niet zichtbaar onder ultravioletlicht. Na vernisafname zijn deze goed zichtbaar als donkere plekken. De overschilderingen zijn met een Solvent/Surfactant gel verwijderd waarna een stabiele tussenvernis is aangebracht. Lacunes in de verflaag zijn gevuld en geretoucheerd samen met sleetse plekjes in de schildering. Het craquelé wordt tegenwoordig geaccepteerd als deel van het verouderingsproces van een verflaag en is daarom niet opnieuw geretoucheerd.

Het schilderij voor de restauratie, schilderij op doek, voorzijde. Tijdens het verwijderen van de vergeelde vernislaag.
Schilderij voor behandeling. Tijdens vernisafname.

Na het verwijderen van de vernislaag. Tijdens oppervlaktevuil verwijderen schilderij.
Na vernis afname, voor verwijderen van Ultra-Violetlicht opname, de donkere
de retouches en overschilderingen. vlekken zijn oude retouches.


Na verwijderen retouches en overschilderingen, met tussenvernislaag. Na schilderijenrestauratie.
Na verwijderen retouches en Na restauratie.
overschilderingen, met tussenvernislaag.  2016, Particuliere collectie
A. Augustus, Rotspartij

Door een brandcalamiteit is het schilderij bedekt door een laag roet op de voor- en achterzijde. Er is los roet neergedaald op bovenranden van de lijst en er is schade ontstaan door extreme fluctuaties in de relatieve luchtvochtigheid. Het roet heeft zich aan het oppervlak gehecht. Ook bluswater heeft zijn sporen achter gelaten en op enkele plekken het (ongeverniste) verfoppervlak aangetast.

Bij dit schilderij zijn de roet- en vuillaag in twee stadia van het verfoppervlak verwijderd. Loszittende verfdeeltjes zijn vastgezet waarna de lacunes in de verflaag zijn gevuld en de vullingen geretoucheerd. Roet, vuil en stof zijn van de achterzijde en de lijst verwijderd. Door de extreme fluctuaties in temperatuur en relatieve luchtvochtigheid was de spanning van het doek slecht. Deze is verbeterd waarna het schilderij conserverend is ingelijst (info) en voorzien van een achterkantbescherming.

Voor roet verwijderen schilderij op doek, voorzijde. Voor roet verwijderen schilderij op doek, achterzijde.
Roetaanslag voor behandeling, voorzijde. Roetaanslag voor behandeling, achterzijde.

Tijdens roet verwijderen schilderij. Tijdens oppervlaktevuil verwijderen schilderij.
Tijdens afname van de roetlaag. Tijdens afname van het oppervlaktevuil.


Na schilderijen restauratie. Na schilderijenrestauratie achterzijde.
Na restauratie, voorzijde. Na restauratie, achterzijde.2016, Particuliere collectie
Adriaen Brouwer, twee panelen met interieur

Restauratie en onderzoek.
Beide panelen van Adriaen brouwer zijn volledig gerestaureerd; het oppervlaktevuil en vernis zijn verwijderd waarna de schilderijen zijn voorzien van een nieuwe, stabiele vernislaag.
Naast de restauratie is ook onderzoek uitgevoerd naar het pigmentgebruik van Adriaen Brouwer op beide panelen. Hiervoor is een draagbare röntgenfluorescentie spectrometer gebruikt (pXRF). Dit is een non-destructieve techniek waarbij kort gezegd met röntgenstraling de atomen in de verflaag worden bepaald. De gemeten elementen kunnen herleid worden tot pigmenten.
Na interpretatie van de gegevens blijkt dat Adriaen Brouwer op beide panelen gebruik heeft gemaakt van een calciumcarbonaat (krijt-lijm) grondering, vermoedelijk een imprimatura van loodwit vermengd met olie, loodwit als pigment, ijzeroxide aardepigmenten in verschillende kleuren en indigo als blauw pigment.

Adriaen Brouwer Interieur met kat, voor restauratie, pXRF locaties van de metingen.
Interieur met kat voor restauratie, pXRF locaties van de metingen.

Grafiek locatie 3, bruine schoen.
pXRF grafiek locatie 3, bruine schoen.

Adriaen Brouwer Interieur met kat na restauratie.
Interieur met kat na restauratie.

Adriaen Brouwer Interieur met kind, voor restauratie, pXRF locaties van de metingen.
Interieur met kind voor restauratie, pXRF locaties van de metingen.

pXRF grafiek locatie 3, blauwe broek.
pXRF grafiek locatie 3, blauwe broek.

Adriaen Brouwer Interieur met kind na restauratie.
Interieur met kind na restauratie.2016, Particuliere collectie
Hermanus Siderius, Zomerlandschap en Winterlandschap.

Twee olieverfschilderingen op een paneel van eikenhout, beide rechtsonder gesigneerd H.Siderius 1847.
Bij beide schilderijen bevond zich op de olieverflaag een vernislaag op natuurlijke basis. Vernissen op natuurlijke basis vergelen op termijn, dit is een langzaam proces dat geleidelijk de kleuren en kleur- en zwartwitcontrasten beïnvloed. Witte tinten zoals in sneeuw- en wolkenpartijen worden geel tot geelbruin en blauwe tinten zoals in luchtpartijen worden groen. Violet verandert richting grijs. Donkere tinten worden minder donker en witte tinten minder licht.
Op de vernislaag bevond zich een laag grijs oppervlaktevuil, deze onderdrukt eveneens de kleurhelderheid en veroorzaakt dat het vernisoppervlak mat toont. Bij deze mate van vernisvergeling en oppervlaktevervuiling geldt dat de diepte en ruimtelijke werking in het tafereel sterk verminderd is, het tafereel toont plat en is nauwelijks meer toegankelijk. Omdat oppervlaktevuil hygroscopisch is kan het schimmelvorming bevorderen, vuil en schimmels tasten vernis- en verflagen aan. Voor het behoud van het schilderij dient dit vuil te worden verwijderd.

Voor restauratie paneel. Na restauratie paneel.
Zomerlandschap voor restauratie. Zomerlandschap na restauratie.

Tijdens oppervlaktevuil verwijderen schilderij. Tijdens vernis verwijderen schilderij.
Tijdens oppervlaktevuil afname. Tijdens vernis afname.


Voor restauratie paneel. Na restauratie paneel.
Winterlandschap voor restauratie. Winterlandschap na restauratie.

Tijdens oppervlaktevuil verwijderen schilderij. Tijdens vernis verwijderen schilderij.
Tijdens oppervlaktevuil afname. Tijdens vernis afname.2015, Zaans Museum Zaandam
Claude Monet, “De Voorzaan en de Westerhem”

Er is, voor de aankoop van het schilderij, een conditierapport opgemaakt. Na de aankoop is materiaaltechnischonderzoek (pXRF) gedaan en is een uitgebreide toestandbeschrijving van de huidige materiële staat gemaakt.
Op advies van ons atelier is door het museum besloten om de gewone inlijsting om te zetten naar een meer beschermende inlijsting, de microklimaatlijst.

De Voorzaan en de Westerhem door Claude Monet.
Claude Monet, "De Voorzaan en de Westerhem" olieverf op doek.2015, Singermuseum Laren
Jan Sluijters, “Naakt met Parelsnoer”

Het oppervlaktevuil is verwijderd waarna de, oude vergeelde, vernislaag werd afgenomen.
Het schilderij is voorzien van een niet vergelende vernislaag.
Vuil en stof aan de aan de achterzijde zijn verwijderd, de spieën gezekerd het doek is verbeterd ingelijst. Aan de achterzijde is een Kapaline plaat gemonteerd als achterkantbescherming.

Schilderij Naakt met parelsnoer door Jan Sluijters tijdens restauratie.
Tijdens de restauratie, van de rechter zijde is de vernislaag verwijderd.2015, Stedelijk Museum Alkmaar
Claes Jacobsz van der Heck, Drie gerechtigheidspanelen

De schilderingen op eikenhouten panelen zijn in het verleden meerdere keren gerestaureerd. De vernislaag is vergeeld en op de vernislaag bevindt zich een laag oppervlaktevuil. Vrijwel alle retouches en overschilderingen zijn in de loop der tijd verkleurd waardoor deze storend zichtbaar zijn. Bij de meeste retouches is de originele verflaag overschilderd en bij de naden zijn in het verleden overvullingen aangebracht.

Bij één paneel is door de werking van het hout de verflaag partieel in elkaar gedrukt, losgekomen en omhoog geduwd waardoor lacunes zijn ontstaan. Verder zijn er mechanische beschadigingen, lijstrandbeschadigingen, gecrepeerde verfpartijen en sleetse plekken zichtbaar.

De grote, uit meerdere horizontale delen opgebouwde, panelen zijn bij het hanteren niet rigide genoeg waardoor een risico bestaat op aantasting van de verlijming, vullingen en verflaag bij de naden. Een speciaal aan de achterzijde op elk paneel afgestemd systeem, die de mogelijkheid van krimp en uitzetting van het hout niet belemmert, is aangebracht door Bruijs & Streep Hout- en meubelrestauratie te Haarlem.

Totaal opname paneel De Justitie van Graaf Willem III, rechts van het midden een verticale strook oude vergeelde vernis.
Tijdens afname van vernis, retouches en overschilderingen. Rechts van het midden is nog een verticale baan van oude vergeelde vernis aanwezig.

Detail verkleurde retouches en overschilderingen Vulling over originele verflaag aangebracht.
Verkleurde retouches/overschilderingen. Wit vulmateriaal dat over de originele verflaag is aangebracht.

Ultra-Violetlicht opname tonen de retouches en overschilderingen.
Ultra-Violetlicht opname; de retouches en overschilderingen tonen als donkere vlekken.

Losgekomen en opstaande verfdelen Onder de retouches tevoorschijn gekomen lacunes en beschadigingen.
Losgekomen en opstaande verfdelen. Onder de oude retouches tevoorschijn gekomen lacunes en beschadigingen.

Achterzijde eikenhouten paneel met aluminium steunprofielen.
Achterzijde paneel met systeem om paneeldelen te ondersteunen.   

Copyright © 2017 Boeijink, Boekel, Van der Knaap Schilderijen restauratie